Näyttely- ja messu-
suunnittelu
Näyttely- ja messusuunnittelu sisältää visuaalisen ilmeen ja rakennesuunnittelun sekä näihin liittyvien painettavien ja tulostettavien aineistojen graafisen suunnittelun: kankaat, teippaukset, näyttelytaulut yms. Suunnittelemme asiakkaan niin halutessa myös graafiselta ilmeeltään yhtenevät esitteet, flyerit ja kilpailukupongit.

+ Asiakkaitamme vuosien varrelta - ABB Oy
- Design & Art Management Finland Oy
- Graafinen teollisuus ry.
- Helsingin Sanomain säätiö
- Idemco Oy
- KTN-kiinteistöpalvelut Oy
- Museovirasto
- Novitek Oy
- Päivälehden museo
- Tekniikan museo
- Teknologiateollisuus